Internetowy katalog klamrowy
do 1954 r.
Zdigitalizowany katalog klamrowy w układzie alfabetycznym jest pierwszym katalogiem Biblioteki. Zawiera informacje o zbiorach zgromadzonych do 1954 roku.

Przeglądaj

Internetowy katalog kartkowy
od 1955 do 1993
Zdigitalizowany katalog kartkowy w układzie alfabetycznym zawiera informacje o zbiorach Biblioteki zgromadzonych w latach 1955-1993.

Przeglądaj

Informacja katalogowa
Informacja katalogowa udzielana jest przez bibliotekarzy w Czytelni Głównej, Wypożyczalni i w Oddziale Informacji i Dokumentacji.
UWAGA: W celu sprawdzenia, czy dana książka znajduje się w zbiorach naszej Biblioteki należy najpierw przeszukać katalog komputerowy.